ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ

Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ

Δραστηριότητα: Συστήματα Αλουμινίου

Διεύθυνση: Αγίων Σαράντα 62, 17341 Άγιος Δημήτριος

ΑΦΜ: 999999354

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 124473102000

Έγγραφα Δημοσιότητας

Ισολογισμός 2018

Ισολογισμός 2017